ελληνικά

Εγώ η καπνίστρια ~ Maya Devi Georg

Κάνω γιόγκα από το 1999; διδάσκοντας με πλήρη απασχόληση από το 2004. Η πρακτική μου περιέχει το λιγότερο 2 ώρες τζάπα (jappa) την ημέρα, 1 ώρα διαλογισμού, μια συνηθισμένη πρακτική…
Continue Reading
1. Living Yoga

Γιόγκα: Η πρακτική ενός πολεμιστή ~ Chris Kiran Aarya

‘Σαν Σαμουράι, πρέπει να ενδυναμώσω τον χαρακτήρα μου. Σαν άνθρωπος πρέπει να τελειοποιήσω το πνεύμα μου’ ~ Yamaoka Tesshu, ιδρυτής της Σχολής Του Σπαθιού Shoden Muto-Ryu. Αν πεις στους περισσότερους…
Continue Reading